Visio 2018:
Aidosti yhdessä

Vuonna 2018 Tampereen seutu on ketterästi uudistuva, avoin ja kansainvälinen liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen keskus. Teknologiaa hyödynnetään tuotteiden ja palveluiden lisäarvon luonnissa uudella, rohkealla ja luovalla tavalla. Yrityskoot ovat riittäviä kansain- välistymiseen ja pienemmät yritykset tekevät yhteistyötä monimuotoisissa verkostoissa. Oppilaitokset, elinkeinoelämä ja julkinen sektori toimivat saumattomasti yhdessä ja luovat siten huippuosaajille sitouttamis- ja urapolkuja jo opiskeluvaiheessa. Sen ansiosta osaava työvoima säilyy seudullamme. Kansainväliset toimijat ja investoijat kilpailevat pääsystä seudullemme.

Avoin Tampere - Avoimesti innovoiden

Tampereen kaupungin  Avoin Tampere -ohjelma (2012-2018) on hankemoottori, jonka avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

Avoin Tampere -ohjelman tavoitteet

 • Luoda uutta osaamisintensiivistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja; kasvupotentiaalin omaavat yritykset
 • Tukea hallittua ICT-alan sekä perinteisen teollisuuden rakennemuutosta; palveluliiketoimintaosaaminen
 • Houkutella pääomasijoituksia; uudet rahoitusratkaisut
 • Synnyttää avoimen innovaatiotoiminnan ympäristöjä; innovaatioalustat
 • Edistää seudun vetovoimaisuutta ja tunnettuutta; Tampere - All Bright! -seutubrändi

Avoin Tampere -ohjelman kohderyhmät

Pääkohderyhmiä ovat

 • uudet yritykset ja kasvuyritykset

Sen lisäksi tärkeitä kohderyhmiä ovat

 • julkiset innovaatiotoimijat eli yliopistot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja rahoittajat
 • yksityiset innovaatiotoimijat eli asukkaat, yhteisöt ja opiskelijat

Avoin Tampere -ohjelman perusta

Ohjelman perustana ovat olemassa oleva laaja osaaminen, avoimen innovaatiotoiminnan hyödyntäminen, yhteistä menestystä luovat verkostot ja tiivis yhteistyö yritysten kanssa. Ohjelman vipuvoimana toimivat jo olemassa olevat ja perustettavat innovaatiotehtaat.  Ne ovat tiloja, toimintamalleja ja yhteisöjä, jotka mahdollistavat eri toimijoiden välisen nopean innovoinnin ja sitä kautta uuden liiketoiminnan synnyttämisen. Tampereella on jo tai on rakentumassa kolmenlaisia innovaatiotehtaita:
 • Uusi Tehdas: nopea innovointi ja alkavien yritysten kehittäminen
 • Konela: tutkimustiedon kaupallinen hyödyntäminen yli tiede- ja teknologiarajojen
 • Mediapolis: miniklusterien kehittyminen
Kuusivuotinen Avoin Tampere -ohjelma on jatkoa vuonna 2010 pienimuotoisesti käynnistetylle avoimiin innovaatio- ja liiketoimintaympäristöihin kohdentuneelle ohjelmalle. Ohjelman johdosta ja koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy.