Avoin Tampere gif1

Täällä välähtää!

Tampere - Suomen tavoitelluin paikka, innoittavin ympäristö!

Punatiiliset tehtaiden seinät ja piiput, kaupungin keskellä virtaava koski, sillat: Tampere kunnioittaa teollista kulttuuriperintöään ja sen maisemaa, mutta myös tulevaisuutta. Olemme onnistuneesti muuttuneet perinteisen teollisuuden kaupungista palveluiden sekä informaatio- ja terveysteknologian kaupungiksi – jossa myös koneenrakennusteollisuus on voimissaan.

Yritysten kilpailukyky syntyy niiden kyvystä luoda uutta – innovoida. Alueellamme sijaitsee kymmeniä kansainvälisiä markkinajohtajayrityksiä, joiden menestys perustuu ainutlaatuiselle osaamiselle. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että innovaatiot kukoistavat vuorovaikutteisissa ympäristöissä, joissa erilaisen taustan omaavat luovat yksilöt työskentelevät yhdessä ja yhdistelevät tietojaan ja osaamistaan.

Olemme edelläkävijä avoimien innovaatioympäristöjen kehittämisessä – ja tämän aseman aiomme säilyttää. Tavoitteenamme on saada aikaan entistä enemmän klusterien yhteisiä ponnistuksia, saada ne ristiinpölyttämään. Mitä voi syntyä energiateknologian ja älykkäiden koneiden tai jokapaikan tietotekniikan ja digitaalisten palveluiden yhteydestä? Tai mitä toisaalta tuottavat uudentyyppiset partneroitumismallit eri alojen yritysten ja rahoittajien kesken?

Liity joukkoomme ja löydä täältä oikea ympäristö ja oikeat ihmiset omien ideoidesi toteuttamiseen – innoitukseen, innovointiin ja uuteen liiketoimintaan!

Klikkaa sinne, missä välähtää! - www.innovatetampere.fi