Tuloksia

Avoin Tampere -ohjelman tavoitteena on vahvistaa Tampereen asemaa kansainvälisesti tunnettuna, uudistuvana ja avoimena innovaatioympäristönä menestyvälle liiketoiminnalle. Jatkuvasti muuttuva ympäristö haastaa paitsi yritykset myös kehittämisen mallit jatkuvaan uudistumiseen.

Avoin Tampere -ohjelma on edellisistä elinkeino-ohjelmista (eTampere 200-2005, BioneXt 2003-2009, Luova Tampere 2006-2011)  poiketen luonteeltaan enemmän temaattinen kuin yhteen osaamisalaan keskittyvä. Avoin Tampere paitsi rahoittaa ohjelman teema-alueita tukevia yritysten ja palveluntarjoajien yhteishankkeita se myös aktivoi niitä.

Tällä sivulla kerrotaan Avoin Tampereen rahoittamista hankkeista sekä niiden tuloksista. Sivulla on lisäksi ohjelman tilaamat raportit ja selvitykset.