Loppuselvitys: Pirkanmaan Protopaja ‐pilotointi

Loppuselvitys: Pirkanmaan Protopaja ‐pilotointi

Keväällä 2013 tehdyssä esiselvityksessä todettiin, että Pirkanmaalla on tarve protopajalle, jossa voidaan iteratiivisesti kehittää erilaisia kulutus-­ ja B2B-elektroniikkaratkaisuja. Protopaja täyttää aukon harrastajatoiminnan ja elektroniikan sopimusvalmistuksen välissä. Protopajan avulla voidaan saavuttaa tehostunutta alan yhteistyötä, osaamisen siirtymistä sekä nopeampi kehityssykli uusille ratkaisuille (time‐to-­market). Lisäksi useat pienet tai keskisuuret yritykset voivat hyödyntää samoja laitteita ja tiloja – jolloin useiden kasvuyritysten ei tarvitse investoida samoihin laitteisiin. Protopajan lisäksi nähtiin tarve yleiselle ”yhteistyöalustalle” joka yhdistää eri toimijat ja osaajat.

Kesällä 2013 esiselvityshankkeen ohjausryhmässä todettiin että tarjouspyynnössä eritelty optio toiminnan pilotoinnista käynnistetään elokuussa 2013. Pilotoinnin tavoitteena oli testata protopajan eri palveluosioiden kysyntää, määrittää käytännön toimintamalli sekä toimijat joiden toiminta voidaan saada kestävälle pohjalle.

SELVITYKSEN TEKIJÄ: Hitseed ja Hermia
AVOIN TAMPEREEN RAHOITUS: 14 000 €