Avoin Tampere avoimesti verkossa

22.4.2013

Avoin Tampere -ohjelman tavoitteena on vahvistaa Tampereen asemaa kansainvälisesti tunnettuna, uudistuvana ja avoimena innovaatioympäristönä menestyvälle liiketoiminnalle. Jatkuvasti muuttuva ympäristö haastaa paitsi yritykset myös kehittämisen mallit jatkuvaan uudistumiseen. Ohjelman tänään avatuilla nettisivuilla kerrotaan ajankohtaista tietoa Avoin Tampereen palveluista, rahoittamista hankkeista sekä niiden tuloksista.

Avoin Tampere -ohjelma on edellisistä elinkeino-ohjelmista (eTampere 200-2005, BioneXt 2003-2009, Luova Tampere 2006-2011)  poiketen luonteeltaan enemmän temaattinen kuin yhteen osaamisalaan keskittyvä. Avoin Tampere paitsi rahoittaa ohjelman teema-alueita tukevia yritysten ja palveluntarjoajien yhteishankkeita se myös aktivoi niitä.

”Olemme panostaneet siihen, että ohjelman nettisivuilta löytyisi mahdollisimman avoimesti ajantasaista tietoa siitä, paljonko ohjelma on panostanut ja mitä tuloksia sillä on saatu aikaan”, Avoin Tampereen viestinnästä vastaava Tredea Oy:n viestintäpäällikkö Sari Mäkelä kertoo. ”Etusivulla on laskuri, jossa kerrotaan ohjelman toimien kautta syntyneiden työpaikkojen ja yritysten määrä sekä Avoin Tampereen myöntämä rahoitus kumulatiivisesti ohjelman alusta asti. Ohjelman tukemien hankkeiden alasivuilla avataan selkeästi mm. myönnetyn rahoituksen määrä ja raportoidaan hankkeiden tuloksia heti, kun niitä on saatavilla”, Mäkelä jatkaa.

Nettisivuilla on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ohjelmasta kiinnostunut yritys löytää itsensä palveluvalikosta ja voi tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä lomakkeen kautta siten, että se ohjautuu heti oikealle yhteyshenkilölle. Myös sosiaalinen media on nostettu tärkeään asemaan heti etusivulla. Hauska lisä sivuilla on, että selaaja voi tykätä ohjelman tukemista hankkeista.

Sivuille on tulossa uusia ominaisuuksia, joiden avulla tiedonkulkua lisätään entisestään. Näistä yhtenä mainittakoon seudullinen ammattilaistapahtumakalenteri, jota kehitetään yhdessä Tampere – All Bright! –osaamisportaalin kanssa.

Lisätietoa nettisivuista:
Sari Mäkelä
Viestintäpäällikkö, Tredea Oy
Puh. 040 800 4202
sari.makela@tredea.fi

Avoin Tampere -ohjelmasta:
Seppo Haataja
Ohjelmajohtaja/ Avoin Tampere
Puh. 040 500 3475
seppo.haataja@tredea.fi

« Takaisin