Avoin Tampereen vuoden 2013 toiminnalliset tavoitteet täyttyivät

17.3.2014

Avoin Tampere -ohjelman toisen toimintavuoden painopisteet olivat osaamisintensiivisen liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen luominen sekä hallittu ICT-alan ja perinteisen teollisuuden rakennemuutoksen tukeminen. Lisäksi tavoitteena oli laatia erilaisten yksityisten rahoitusratkaisujen kokonaisuus alkaville ja kasvuvaiheen yrityksille sekä synnyttää avoimen innovaation ympäristöjä ja edistää seudun vetovoimaisuutta ja tunnettuutta. Ohjelma on edennyt suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Hankerahaa vuosille 2013–2014 on monistettu yhteensä yli 4 milj. euroa ja yksityistä rahaa alkaville ja kasvuvaiheen yrityksille on generoitu vuosien 2012–2013 aikana yli 16 milj. euroa.

Merkittävin uusi käynnistetty innovatiivisuutta tukeva toimintaympäristö on Mediapolis-hanke, jonka tavoitteena on luoda Tampereesta kansainvälisesti tunnettu viestinnän ja luovan alan Innovaatiokeskus. Lisäksi on vahvistettu Uuden Tehtaan toimintakokonaisuuksia ja edistetty niiden ympärille syntyviä temaattisia osa-alueita, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa. ICT rakennemuutokseen liittyviä aktiivisia toimenpiteitä on jatkettu ja uusia laadittu. Innovatiiviset Kaupungit (INKA) -ohjelman valmisteluun on aktiivisesti osallistuttu.

Avoin Tampere -ohjelmalle asetettiin vuoden 2013 talousarviossa 4 toiminnallista tavoitetta:

1. Uuden Tehtaan kaltainen toimintakokonaisuus (innovaatiotehdas) on käynnistetty media- ja luovien alojen toimialalle.

Tavoite on saavutettu. Mediapoliksen kampus aukesi syksyllä 2013 Tohlopissa. Opiskelijat ja yritykset siirtyvät alueelle vuoden 2014 aikana.

2. Palveluliiketoiminnan ja koneenrakennuksen kokonaisuus (Konela) on käynnistetty, ja siinä on mukana merkittäviä paikallisia toimijoita.

3. Erilaisten rahoitusratkaisujen kokonaisuus on rakennettu ja toiminta on käynnistetty. Ainakin kolmelle yritykselle on saatu kansainvälinen pääomasijoitus.

Tavoite on osittain saavutettu. Rahoitusratkaisujen kokonaisuus on rakennettu valittujen toimijoiden toimesta. Joukkorahoituksen toimintaa hoidetaan liiketoimintaehtoisesti ja enkelisijoittajaverkoston toiminta on käynnistynyt. Kansainvälisen rahoituksen hakuun liittyviä toimia jatketaan rahaston osalta Avoin Tampere toiminnan ulkopuolella. Joukkoa yrityksiä valmennetaan Pietarin bisnesenkeleiden tilaisuuteen kesäkuussa 2014.

4. On synnytetty 15 uutta asiakaslähtöistä kaupallistettua innovaatiota, perustettu 30 uutta yritystä ja luotu yli 50 uutta pysyvää työpaikkaa

Tavoite on saavutettu. Vuoden 2013 aikana hankkeen tuloksena syntyi noin 30 uutta, lähinnä ICT-alan start-up-yritystä ja lähes 300 työpaikkaa.

Hankkeen alkuperäinen talousarvio vuodelle 2013 oli 1,4 milj. euroa, josta säästötavoitteen sekä erään projektin käynnistymisen siirtyminen vuoksi toteutui noin 1,0 milj. euroa.

Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelma Avoin Tampere käynnistyi 1.1.2012. Hanke toteuttaa kaupunkistrategian kannalta kahta strategista päämäärää: 1) Tampere on kansainvälisesti vetovoimainen yritysympäristö ja kulttuurikaupunki sekä 2) korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä. Hankkeen on määrä jatkua vuoteen 2018 saakka.

« Takaisin