Avoin Tampere aloitti StartUp Tampereella

15.11.2012

Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman ensimmäinen vuosi on käytetty laajan ohjelmakokonaisuuden osa-alueiden valmisteluun. Marraskuussa pyörähti jo käyntiin niistä ensimmäinen, uusien kasvuyritysten rahoituskonsepti Startup Tampere. Heti vuodenvaihteen jälkeen kokoonnutaan joukolla jatkotyöstämään kuusivuotisen ohjelman strategisia tavoitteita.

Avoimen Tampereen tavoitteena on auttaa kasvuyritysten ja merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan syntyä, edistää tietoalan ja perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta ja edistää seudun vetovoimaa.

− Tavoite on paitsi parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tukea uusia potentiaalisia menestystarinoita, myös uudistaa tapaa, jolla kunta toimii elinkeinoelämän edistämiseksi. Ohjelman periaatteena on nimensä mukaan avoimuus ja osallistavuus, siis selkeä vuorovaikutus ja nopea reagointi elinkeinoelämän suuntaan, perustelee ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, Tampereen apulaispormestari Olli-Poika Parviainen.

Vuoden 2013 alkuun mennessä muun muassa laaditaan ohjelmakauden visio ja strategiset pitkän tähtäimen suunnitelmat, joita tarkennetaan vuosittain. Myös kattava viestintäpaketti valmistuu heti alkuvuodesta.

− ICT-alan rakennemuutos jatkuu, ja kansainvälisen talouden epävarmuus tuo kovia haasteita koko vientiteollisuuteen. Emme anna sen masentaa, vaan rakennamme tulevaisuutta määrätietoisesti alueen vahvoihin erityisosaamisiin nojautuen, sanoo Avoin Tampere -ohjelman johtaja Seppo Haataja.

− Alkuvauhtia antavat meneillään olevat esiselvitykset, joiden aiheita ovat muun muassa Avoin Data, Älyliikenne, Turvallisuus ja Visuaalinen tietotekniikka. Esiselvityksillä kartoitetaan alueen nykyistä osaamispohjaa sekä erityisesti kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Avoimet osallistamisen keinot laajasti käyttöön

Olli-Poika Parviaisen mukaan Tampereen on rakennemuutostilanteessa oltava mahdollistaja ja tuettava useita potentiaalisia ideoita, sillä tulevaisuudessa elinkeinorakenne todennäköisesti pirstaloituu entisestään.

− Emme voi olla riippuvaisia yksittäisistä yrityksistä tai toimialoista. On tuettava eri toimialojen uudistus- ja kehittymisprosesseja, toisaalta edistettävä kokonaan uusia toimialoja ja toisaalta tuettava niitä, jotka ovat jo vakiinnuttaneet toimintansa, Parviainen sanoo.

Seppo Haataja muistuttaa, että taloussuhdanteesta huolimatta paljon myönteistä on saatu aikaan.

− Esimerkiksi Uuden Tehtaan kautta on syntynyt merkittävä määrä uusia yrityksiä ja erityisesti peliteollisuuteen uusien yritysten lisäksi myös yli 100 uutta työpaikkaa. All Bright! -hengessä yhdessä toimien saamme ihmeitä aikaan.

Olli-Poika Parviainen toivoo Avoimen Tampereen kautta saatavan käyttöön myös joukkoistamisen ja osallistamisen uusia keinoja niin, että elinkeinoelämä kokee kaupungin entistä hyödyllisemmäksi kumppaniksi.

Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettävä strategiatyöpaja on suunnattu paikallisille toimijoille, jotka ovat mukana luomassa seudulle uutta liiketoimintaa. Osana avointa viestintää kaikilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön ohjelman LinkedIn- ja Facebook-kanavissa tai suoraan ohjelmajohtajalle.

Avoin Tampere (2012-2018) on Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelma, jonka toteutuksesta vastaa Tredea.
Startup Tampere -hankkeen julkistustiedotteen voit lukea täältä.

Lisätietoja:
Seppo Haataja
seppo.haataja(at)tredea.fi
Puh. 040 500 3475

« Takaisin