Suomeen yhteisöllinen avoimen datan tukipalvelu: Avoindata.net

30.4.2013

Suomeen on luotu yhteisöllinen avoimen datan tukipalvelu, jossa voi kysyä avoimesta datasta, vastata kysymyksiin sekä äänestää muiden jättämiä kysymyksiä.

Avoindata.net sivusto on luotu suomalaisen avoimen datan verkoston tukisivustoksi. Maailmalla on jo esim. samalla logiikalla toimiva Stack Overflow palvelu, mutta Suomispesifeistä asioista ja ongelmista on helpompi kysellä suomalaisessa palvelussa ja suomen kielellä.

Open Data Tampere Region projektin yhteisömanageri Jarkko Moilanen avaa palvelun syntyprosessia:
- Kyselin ja keskustelin monien avoimen datan kanssa tekemisissä olevien ihmisten kanssa keväällä 2013. Tämän tyyppiselle palvelulle tuntui olevan tarvetta.

Näistä lähtökohdista Open Data Tampere Region-projekti laittoi pystyyn kansallisen palvelun, jonne kaikki avoimesta datasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Avoimeen dataan keskittyvän tukisivuston käyttäjiksi ja hyödyntäjiksi nähdään:

  • ohjelmistojen kehittäjät
  • datan tuottajat mukaan lukien julkinen ja yksityinen sektori
  • tutkijat.

Tarkoituksena on, että Avoindata.net tulee olemaan yksi Suomen keskeisimpiä tietovarantoja parhaista käytännöistä ja osaamisesta avoimen datan saralla.

Yhteisön hallinnoima

Avoindata.net on Suomen avoimen datan yhteisön hallinnoima palvelu. Aktiiviset, muita auttavat, kysymyksiä esittävät ja hyviä vastauksia kirjoittavat käyttäjät "palkitaan" palvelun sisällä pisteillä. Käyttäjän oikeudet lisääntyvät aina pisteiden karttuessa. Tietylle tasolle päässeet aktiiviset käyttäjät saavat mahdollisuuden myös hallinnollisiin toimintoihin.

Kansallisen tason pilotti

Avoindata.net toimii Open Data Tampere Region projektin käynnistämänä kansallisena pilottina. Mikäli sitä käytetään paljon ja se siten osoittautuu tarpeelliseksi, on mahdollista, että vastaavantyyppinen palvelu liitetään jossain kohtaa myös osaksi valmisteilla olevaa kansallista datakatalogia.

Moilanen korostaa yhteisön roolia avoimen datan kehittymisessä Suomessa.
- Pilotoinnin aikana pystymme aloittamaan toistemme auttamisen, omalla kielellämme, omista datavarannoistamme sekä niiden hyödyntämisestä ja kehittämisestä. Tämän lisäksi asiantuntijat, jotka palvelua käyttävät, vaikuttavat siihen millaiseksi Suomessa kehittymässä oleva ja vakiintumaton avoimen datan terminologia kehittyy.

Millaisia kysymyksiä voi kysyä?

  • avoimen datan käyttö, puutteet, saatavuus ja kehittäminen
  • avoimen datan ohjelmistorajapintojen käyttö
  • avoimen datan palvelut ja ohjelmistot
  • käytännönläheiset ongelmat, joihin haluat vastauksia avoimen datan näkökulmasta katsoen.

Kategoriat ja tagit

Kysymykset lajitellaan käyttäjän valitseman kategorian mukaan. Näin palvelussa saadaan samaan aihepiiriin kuuluvat kysymykset ja vastaukset sidottua yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi käyttäjiä ohjeistetaan ja ohjataan käyttämään tageja, joilla voi ilmaista esimerkiksi paikkakunnan, jota kysymys koskee tai, että kysymys on API-keskeinen jne. Tagien ja kategorioiden käytöllä saadaan aikaan asioiden ristiviittaus ja helpotetaan vastausten löytämistä ja seuraamista.

Open Data Tampere Regionin projektipäällikkö Matti Saastamoinen kannustaa kaikkia talkoisiin kartuttamaan avoimen datan ohjeja tukimateriaalia.
- Pääsemme tavoitteeseemme tehdä Avoindata.netistä yksi Suomen keskeisimpiä tietovarantoja avoimen datan alalla vain aktiivisen yhteisön avulla. Osallistukaa, kysykää, vastatkaa, kommentoikaa ja levittäkää tietoa palvelusta!

Avoindata.net
http://twitter.com/opendatatre
http://facebook.com/opendatatre

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Matti Saastamoinen, Hermia Oy, p. 040 820 4610, matti.saastamoinen(at)hermia.fi
Yhteisömanageri Jarkko Moilanen, Hermia Oy, p. 045 887 7150, jarkko.moilanen(at)hermia.fi

Open Data Tampere Region (Open Data TRE) -projektissa avataan Tampereen seudun julkisia tietovarantoja säännöllisesti siten, että ne tulevat käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laajasti. Projektista vastaavat Tampereen seudun Digitaaliset sisällöt osaamiskeskusohjelma, Hermia Oy, Tampereen kaupungin tietohallintoyksikkö ja Avoin Tampere ohjelma.

« Takaisin