Tampere kasvusopimusehdotuksellaan ja INKA-ohjelman haussa kärkisijoilla

3.5.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä haun valtion ja kaupunkiseutujen väliseen kasvusopimusmenettelyyn sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan. Kasvusopimusmenettelyyn haki yhteensä 15 ehdotusta ja INKA-ohjelmaan yhteensä 19 esitystä 37 eri temaattiselta painopistealueelta. Suosituimmat teemat olivat energia ja ympäristö, biotalous, älykäs kaupunki, hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus. Neuvottelujen perusteella ehdotukset jatkovalmisteluun hyväksytään kesäkuun puoleen väliin mennessä.

- On hyvä, että kaupunkiseudut pohtivat omia vahvuuksiaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiaan kattavasti. Tähän kasvusopimukset ja INKA-ohjelma ovat antaneet hyvän pohjan. Hakemukset ovat olleet ensivaiheessa laadultaan varsin vaihtelevia. Lopulta mukaan otetaan vain aidosti parhaat ja kilpailukykyisimmät ideat, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Neuvottelut käynnistyvät touko-kesäkuussa
Hakemusten perusteella parhaat kasvusopimusehdotukset tulivat Lahden, Jyväskylän ja Tampereen kaupunkiseuduilta. INKA-ohjelman haussa parhaimmin omat alueelliset vahvuutensa ovat ehdotuksissaan tuoneet esille Tampere, Oulu ja Seinäjoki.

TEM käy vielä neuvottelut kaikkien hakijoiden kanssa touko–kesäkuussa. Esillä tällöin on kaupunkiseudun kehittämisen strategiset painopisteet ja hakijoiden kyky muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskittymiä. INKA-neuvotteluissa huomio on erityisesti osaamisessa ja liiketoiminnan yhdistämisessä kansallisella tasolla.

Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina ja palveluiden kehittäjinä. INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, TEM, p. 040 756 7180
teollisuusneuvos Jaani Heinonen, TEM, p. 050 526 7223, etunimi.sukunimi@tem.fi
erityisasiantuntija Olli Alho, TEM, p. 040 595 4543, etunimi.sukunimi@tem.fi

Lähde: http://www.tem.fi/?89522_m=110299&s=2472

« Takaisin