Tampereelle kasvusopimus ja vetovastuu "Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus" -teemasta

3.10.2013

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) päätti 3.10.2013 valtion ja kaupunkien välisistä kasvusopimuskaupungeista sekä seitsemästä kaupunkiseudusta Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan. Tampere on yksi kasvusopimuksen saaneista kaupungeista ja vetovastuussa INKA-ohjelman "Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus" -teemasta.

Valtio tekee kasvusopimukset 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa. Nämä ovat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkiseudut. Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä sekä roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Nyt valitut kaupunkiseudut tuottavat 2/3 maamme bruttokansantuotteesta.

Kasvusopimusneuvotteluissa ilmeni, että valtion hajaantunut maanomistus asemanseuduilla ja ratapihoilla on kasvun esteenä peräti kymmenellä kaupunkiseudulla. Jotta ongelmaan voitaisiin tarttua nykyistä tehokkaammin, hallitus päätti myös perustaa valtionvarainministeriön johdolla toimivan yhteistyöelimen.

- Asemanseudut ovat monille kaupungeille luontaisia keskuksia niin elinkeinoelämän kuin monien muidenkin palveluiden osalta. On varsin myönteistä, että nyt kunnat saavat vihdoinkin keskustelukumppanin asioiden ratkaisemiseen. Nyt perustettava kiinteistönhaltijoiden yhteistyöelin kertoo siitä, että kasvusopimusneuvotteluiden aikana on jo löydetty ratkaisuja seutujen yhteisiin ongelmiin, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Kasvusopimusmenettelyn piiriin haki myös muita kaupunkeja sekä kaupunkiverkostoja. Hallitus päätti myös, että se tukee näitä hakijoita erilaisin toimenpitein.

INKA-ohjelmaan seitsemän kumppania

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on aiemmin kesäkuussa valittu viisi kansallista teemaa ja niiden vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Nyt näihin teemoihin valittiin kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensimmäinen, kumppanit seuraavina):

* Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki

* Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori

* Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku

* Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku

* Kyberturvallisuus: Jyväskylä


Kyberturvallisuuden teemaan ei valittu muita kaupunkiseutuja kumppaneiksi.

INKA-ohjelmien valtion rahoitus on vuosittain yhteensä 10 milj. euroa ja kaupunkiseutujen osuus vastaavasti 10 milj. euroa. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen varataan EU:n rakennerahastojen varoja. Ohjelman teemat ja kaupunkiseudut tarkistetaan vuonna 2017.

- Vaikka nyt tehtiin virallinen valinta INKA-ohjelman kumppanuuskaupungeista, niin itse asiassa kaupungit ovat jo oma-aloitteisesti käyneet keskinäistä suunnittelua tulevasta ohjelmasta. Alueilla rakennettavat konkreettiset hankkeet ovat tärkeitä koko ohjelman onnistumiselle, koska kiristyvässä rahoitustilanteessa laadun vaaliminen on tehokkain tapa saada uudistuksia aikaan suomalaisessa elinkeinoelämässä, Vapaavuori sanoo.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, TEM, p. 040 756 7180
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, TEM, p. 040 581 3478, etunimi.sukunimi@tem.fi (INKA)
erityisasiantuntija Olli Alho, TEM, p. 040 595 4543, etunimi.sukunimi@tem.fi (Kasvusopimukset)

Lähde: http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen?89522_m=111946

« Takaisin