Tampereen kaupunkiseutu INKA-ohjelman älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -pääteeman veturiksi

17.6.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt valita viisi teemaa ensi vuonna alkavaan innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelmaan. INKA korvaa osittain aiemmin käytössä olleen osaamiskeskusohjelman (OSKE). Ohjelma vauhdittaa suuria, kansainvälistä kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa luovia hankkeita kaupunkien ja valtion yhteistyöllä. INKA on voimassa vuodet 2014-2020, puolivälitarkastelun ollessa 2017. Ohjelmasta vastaa Tekes. Valtion ja kaupunkien rahoituksen lisäksi innovaatiokeskittymien vahvistamiseen käytetään myös tulevan EU:n rakennerahastokauden varoja.

TEM vahvisti myös viisi INKA-ohjelman pääteemaa. Ne ovat tulevaisuuden terveys, biotalous, kestävät energiaratkaisut, älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus sekä kyberturvallisuus. Teemojen vetovastuulliset kaupungit ovat: Oulu (tulevaisuuden terveys), Joensuu (biotalous), Vaasa (kestävät energiaratkaisut), Tampere (älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus) sekä Jyväskylä (kyberturvallisuus).

- Valinnoissa on haluttu painottaa sellaisia teemoja, joissa voimme kehittää suomalaista osaamista entisestään sekä hakea kaupunkiseuduilta uutta vauhtia talouskasvulle. Nyt valitut vetovastuulliset kaupungit osoittautuivat sekä hakemuksissa että haastatteluissa sellaisiksi, että ne pystyvät luomaan ohjelmiin konkreettisia ja innovatiivisia hankkeita, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Myös muilla kaupunkiseuduilla mahdollisuus päästä ohjelmaan mukaan

Vetovastuussa olevat kaupungit vastaavat oman painopisteensä kansallisesta jatkovalmistelusta ja toimenpiteistä. Myös kaikilla muilla ohjelman aiehakuun osallistuneilla kaupungeilla on mahdollisuus osallistua omilla toimenpiteillään painopisteiden toteutukseen. TEM pyytää nämä kumppanuushakemukset 30.8.2013 mennessä.

Ohjelman rahoitusta osoitetaan sekä keskittymän vetovastuusta olevalle kaupungille että myöhemmin valittaville kumppaneille.

- Lopullisten ohjelmien teko jatkuu edelleen yhteistyössä Tekesin kanssa. Muilla kaupunkiseuduilla on vielä hyvä mahdollisuus lähteä mukaan ja osallistua kumppaneina valittujen teemojen valmisteluun, Vapaavuori sanoo.

INKA-haun ohella jatketaan myös kaupunkiseutujen kansallisten kasvusopimusten valmistelua. Kasvusopimus on valtion ja kaupunkiseudun välinen sopimus, joka on hallitusohjelman mukainen kaupunkipolitiikan työkalu. Kasvusopimukset tehdään vuosille 2013-2015.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsittelee kasvusopimuksia sekä muita INKA-ohjelman valintoja syys-lokakuussa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, TEM, p. 040 756 7180 (median yhteydenotot ministerille)
erityisasiantuntija Olli Alho, TEM, p. 029 50 64914 (kasvusopimukset)
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, p. 029 50 63622 (INKA-neuvottelut)

Lähde: https://www.tem.fi/innovaatiot/tiedotteet_innovaatiot?89515_m=110848&goback=.gde_3131660_member_250510224

« Takaisin