StartUp Tampere! - Suomen järein konsepti rahoituksen hankintaan yrityksille

15.11.2012

Avoin Tampere -ohjelma tuo uuden konseptin alku-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten rahoituksen järjestämiseksi. Startup Tampere -hankkeessa on rakennettu toisiaan joustavasti tukevien ja yrityksen eri elinkaaren vaiheisiin osuvien instrumenttien kokonaisuus, johon kuuluvat joukkorahoitusalustan käyttöönotto, bisnesenkeli- ja riskisijoittajaverkostojen aktivointi, alueellisen rahaston perustaminen sekä yrittäjien ja enkelisijoittajien valmennus.

– Rahoitusratkaisujemme paketti on Suomen järein. Se on paitsi väline rakennemuutoksen hallintaan ja yrittäjyyden edistämiseen, myös keino varmistaa alkavien ja kasvuyritysten laadukkuus ja parantaa yritysten onnistumista kasvutavoitteissaan, luonnehtii Avoin Tampere -ohjelman ohjelmajohtaja Seppo Haataja.

− Haemme nyt merkittävää kehitystä rahoitus- ja valmennuskäytäntöihin, jotta syntyy uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa. Kyseessä ei ole vain raha, vaan koko kentän massiivinen koulutus. 

Startup Tampere -kokonaisuutta on rakennettu avoimesti ja laajassa yhteistyössä kansainvälisesti kokeneiden ja sijoituskenttää hyvin tuntevien toimijoiden kanssa.

− Hankkeella on tarkoitus kehittää rahoitustoimijoiden välistä yhteistyötä edelleen ja parantaa alueellisen rahoituksen toimivuutta. Hyvät käytännöt kootaan isommaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteina ovat liiketaloudellisesti kannattavat toimintamallit, jotka jatkavat myös hankkeen jälkeen, sekä konsepti, jota voidaan hyödyntää koko maassa, sanoo Startup Tampereen projektipäällikkö Jouni Myllymäki Tredeasta.

Paikallisuus tärkeää

Merkittävin toimi on alueellisen rahaston perustaminen.

− Luomme pysyvän toimintamallin alueelliselle rahastolle. Kun sillä on vahva ekosysteemi, sen paikalliset rakenteet säilyvät tulevaisuudessa, vaikka toimijat tai yritykset muuttuvat, sanoo Kai Hämäläinen alueellista rahastoa synnyttävästä Navaro 245 Oy:stä.

Tavoitteena on perustaa 60 miljoonan euron rahasto, jonka keskuspaikka on Tampere mutta joka voi sijoittaa myös muualle Suomeen. Rahastosta alle puolet on julkista rahaa, yli puolet yksityistä. Tarkoitus on rahoittaa noin sataa yritystä. Sijoitus yritystä kohden voi vaihdella 50 000 eurosta miljoonaan. Tavoitteena on myös kaksinkertaistaa elinkelpoisiksi kehittyvien yritysten määrä.

− Rahasto poikkeaa muista muun muassa siksi, että se sisältää vahvaa myynnin, markkinoinnin, viennin ja tuotteistuksen valmennusta, jota startup- ja kasvuyritykset tarvitsevat onnistuakseen, Hämäläinen sanoo.

Suoraan ytimeen

Startup Tampere -hankkeen tekee erityisen ajankohtaiseksi ICT-alan murros.  Kansainväliseen liiketoimintaan pystyviä ICT-alan osaajia on vapaana ja yritysaihioita syntyy. Bisnesenkeli- ja riskisijoittajaverkostoja hankkeessa aktivoiva Jussi Heinilä Accelerandosta uskoo Startup Tampereen iskevän suoraan ytimeen.

Juuri nyt on oikea aika: on paljon hyviä yritysaihioita, niitä pitää jatkojalostaa, jotta ne kehittyvät elinvoimaisiksi. Yksityiset sijoittajat ja pääomasijoitusrahastot ovat piristyneet, kasvuyritysten tarve on ymmärretty ja Suomessakin enkelisijoittamiseen saadaan verokannustimia.

Accelerando etsii Pirkanmaalta laajan joukon yrityksiä, joista sijoittajat voisivat olla kiinnostuneita ja houkuttelee sijoittajat käymään seudulla.

− Kiinnostuksen herättäminen on varmempaa, kun mahdollisia sijoituskohteita on tarjolla useita. Startup Tampereen avulla nostetaan esiin mielenkiintoista deal flow’ta, tarjonnan virtaa. Tavoitteena on saada kevään aikana Tampereelle käymään kuusi kansainvälistä pääomasijoittajaa, ja kahden vuoden aikana tamperelaisiin kasvuyrityksiin useita kymmeniä pääomasijoituksia.

Hankkeessa luodaan myös joukkorahoituspalvelu, jonka kautta rahoitusta hakevat yritykset ja yritysten kehityksen tukemisesta kiinnostuneet sijoittajat – vaikkapa tavalliset kansalaiset − kohtaavat.

− Joukkorahoitusalusta on innovatiivinen tapa saada uusia sijoittajajoukkoja sijoittamaan startup -yrityksiin.  Yritys rekisteröityy ja tekee osakeantiehdotuksen verkkoon, ja verkossa on siitä eteenpäin valmis sijoitusprosessi. Joitakin lainsäädännöllisiä asioita toki hoidetaan fyysisesti, kertoo Heikki Kamppuri hankkeeseen valmiin joukkorahoitusalustan tarjoavasta Investment Management Finlandista.

Joukkorahoitusalustan avulla voidaan rakentaa syndikoituja, yhteissijoittamiseen perustuvia rahoitusratkaisuja startup- ja kasvuvaiheessa sekä kansainvälistymisvaiheessa oleville yrityksille. Lisäksi joukkorahoitusalusta mahdollistaa kansainvälisten sijoittajien helpon mukaan oton yrityksen pääomittamiseen.

Taloudellisen perustan rakentamisen lisäksi yritykset saavat valmennusta liiketoimintaosaamiseen ja myyntiin. Valmennusosuudesta vastaa Hermia Oy.

Olennaista valmennuksissa on auttaa yrityksiä löytämään tuotteidensa ja palveluidensa aito arvo asiakkaille. Kun arvolupaus on jalostettu, se kirkastetaan myyntiviestiksi ja harjoitellaan sen esittämistä. Viestintää, tuotetta ja liiketoimintaa kehitetään prosessissa rinnakkain. Tärkeää on myös Tampereen alueen startup-yhteisön aktivoiminen – asiantuntijoiden lisäksi yrittäjät sparraavat toinen toisiaan, kertoo Jukka Matikainen Hermiasta.

Lisätietoja:
Avoin Tampere -ohjelmajohtaja Seppo Haataja, puh. 040 500 3475, seppo.haataja(at)tredea.fi

Startup Tampere -yhteyspäällikkö Jouni Myllymäki, puh. 050 434 5820, jouni.myllymaki(at)tredea.fi

Joukkorahoitusalustat, Investment Management Finland Oy, Heikki Kamppuri, puh. 040 763 7474, heikki.kamppuri(at)investmentmanagement.fi

Bisnesenkeliverkostot ja riskisijoittajaverkostot, Accelerando Oy, Jussi Heinilä, puh. 040 5353 873, jussi.heinila(at)accelerando.fi

Alueellinen rahasto, Navaro 245 Oy, Kai Hämäläinen, puh. 050 404 0740, kai.hamalainen(at)helmicor.com

Valmennus, Hermia Oy, Jukka Matikainen, puh. 040 533 6379, jukka.matikainen(at)hermia.fi

www.startuptampere.fi

« Takaisin