Tuottavuusloikka-projekti kutsuu pk-yrityksiä etsimään tehokkuuden oivalluksia

16.4.2013

Tampereen seudulla on käynnistynyt pilottiprojekti, jossa kasvuhakuiset pk-palveluyritykset etsivät uusia keinoja työn tuottavuuden parantamiseen. Kevään ja kesän aikana viisi tamperelaisyritystä etsii uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. Projektin etenemistä ja tuloksia dokumentoi Tampereen yliopisto. Avoin Tampere on mukana toteuttamassa projektia.

Tutkimuslaitos ETLAn mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvat digitaaliset palvelut ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä kansainvälisen talouden kasvussa. Etenkään palvelualoilla toimivat suomalaiset pk-yritykset eivät kuitenkaan riittävästi hyödynnä tieto- ja viestintäteknologiaa liiketoiminnassaan, vaikka sen kautta voitaisiin parantaa työn johtamista ja organisointia sekä viestintää.

Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft, TeliaSonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat yhdistäneet voimansa Tuottavuusloikka-projektissa, joka syntyi organisaatioiden yhdessä tunnistamasta mahdollisuudesta auttaa palvelualoilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan kattavammalla tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä.

”Globaalitaloudessa hyvinvointimme riippuu tulevaisuudessa entistä enemmän kyvystä luoda palveluinnovaatioita ja digitaalisia palveluita. Palvelualoilla avain kilpailukykyisyyden parantamisessa on hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa paremmin. Talouskasvua syntyy, kun meillä on paremmin toimivia työyhteisöjä ja teemme älykkäämpää ja tehokkaampaa työtä”, projektin suojelija, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen sanoo.

Viisi yritystä haastaa toimintatapansa

Tuottavuusloikkaan on valittu pilottivaiheessa mukaan viisi hyvin erilaista pirkanmaalaista palvelualan yritystä, jotka lähtevät hakemaan uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua ja toimintatapoja. Mukana ovat Tampereen Messut, kuljetusalan yritys Tenho Kemppainen Oy, arkkitehtitoimisto ArkJaatiset, tilitoimisto Gylling Accounting sekä myynninedistämistoimisto Expression.

Keskeinen tavoite on saattaa yritykset tunnistamaan teknologian luomia, tuottavuutta parantavia innovaatiomahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa. Kevään ja kesän aikana yritykset pitävät kirjaa toiminnastaan, ajankäytöstään ja muutosten vaikutuksista työhön ja asiakkaisiin yhdessä Tampereen yliopiston ja projektiryhmän kanssa.

Tutkimus konkretisoi hyötyjä

Tuottavuusloikka-projektin etenemistä seurataan Tampereen yliopiston tekemällä seurantatutkimuksella, jonka kautta selvitetään, miten projektin aikana tehdyt muutokset konkretisoituvat hyödyiksi erityyppisissä palveluyrityksissä. Kesällä, pilotointijakson lähestyessä loppuaan, tutkimuksella kartoitetaan laajemmin pk-yritysten kasvun esteitä.

Projektin taustalla vaikuttavat tahot toivovat, että halukkuutta vastaavanlaiseen yhteistyöhön ja projekteihin löytyy ympäri Suomea.

”Taantuma Suomessa ei ole ohi. Yritysten täytyy toimia tehokkaammin, jotta Suomen on mahdollista päästä takaisin kasvu-uralle. Haluamme olla omalta osaltamme parantamassa palveluyritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvua. Tieto- ja viestintäteknologia kehittyy niin nopeasti, että pk-yrityksellä, jonka ydinbisnes on toisaalla, ei ole mahdollisuutta jatkuvasti selvittää uusimman teknologian mahdollisuuksia. Pelkkä teknologian soveltaminenkaan ei kuitenkaan riitä. Yrityksen pitää myös muuttaa toimintatapojaan, esimerkiksi johtamista tai työprosesseja. Kilpailuetua syntyy vasta näiden järkevällä yhdistämisellä”, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

”Tuottavuuden parantaminen ei välttämättä edellytä suuria alkuinvestointeja. Pilvipalveluilla pk-yritysten valmiudet voidaan nostaa suuryritysten tasolle. Kun pk-yritys kohtaa muutoksia ja etsii kasvua, pilvipalvelut mukautuvat nopeasti ja joustavasti uusiin tarpeisiin”, Microsoftin pk-yrityksistä vastaava johtaja Markku Pulkkinen tiivistää.

Lisätiedot:

PALTA, Riitta Varpe, toimitusjohtaja, puh. 040 534 5353

Microsoft, Markku Pulkkinen, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit,
puh. 040 511 6239

Lisätietoa Tuottavuusloikka-projektista

 • Tuottavuusloikka on projekti, jossa kasvunälkäiset pk-palveluyritykset ottavat tietotekniikan uusimmat mahdollisuudet käyttöönsä ja etsivät oivalluksia ja innovaatioita, joilla ne voivat kehittää liiketoimintaansa ja työhyvinvointiaan sekä luoda arvoa asiakkailleen.
 • Pilottiprojekti toteutetaan kevään ja kesän aikana Pirkanmaan alueella. Projektiin on valittu mukaan viisi hyvin erilaista palvelualan yritystä.
  • Tampereen messut on noin 30 työntekijän organisaatio, joka toteuttaa Tampereella vuosittain noin 15–18 suurta messutapahtumaa.
  • Tenho Kemppainen Oy on kuljetusalan yritys, jossa työskentelee noin 20 henkilöä.
  • ArkJaatiset on 9 hengen arkkitehtitoimisto.
  • Gylling Acconting on tamperelainen tilitoimisto.
  • Expression on viiden työntekijän myynninedistämistoimisto, joka tekee työtään noin 300 henkilön kumppaniverkoston kanssa.
 • Tuottavuusloikka-pilotin perustamisen taustalla ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft, TeliaSonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tredea sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
 • Mukana olevat palvelualan yritykset hakevat pilotin aikana uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua ja toimintatapoja. Keskeinen tavoite on saattaa yritykset tunnistamaan teknologian luomia, tuottavuutta parantavia innovaatiomahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassaan.
 • Tampereen yliopiston seurantatutkimuksella mitataan muutosten mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä yritysten toiminnalle.
 • Kerromme Tuottavuusloikka-projektin tuloksista kesän aikana.

Tuottavuusloikan toteuttajat

PALTA Palvelualojen työantajat PALTA on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Jäseniämme ovat
1 700 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 140 000 työntekijää. PALTA on EK:n kolmanneksi suurin jäsenliitto.

Microsoft Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.

Pirkanmaan Yrittäjät vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja edistää yrittämisen edellytyksiä Pirkanmaalla. Olemme mukana yrittäjän arjessa. Tehtäviimme kuuluvat ajankohtaisista asioista tiedottaminen, yrittäjien välisen yhteistyön edistäminen ja verkostojen luominen.

Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TAMSI välittää Tampereen yliopiston osaamista palveluitansa kehittävien yritysten ja julkisorganisaatioiden avuksi. Rakennamme yhdessä kumppaniemme kanssa uudenlaisia, käytännössä helposti hyödynnettäviä oppimis- ja kehittämisvälineistöjä uudistumishakuisille organisaatioille. Voimme auttaa myös kehittämisprosessien suunnittelussa ja hankkeistamisessa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä.

« Takaisin